Dojrzewania ziarna

Sprzedam groch

W wypadkach specjalnie dobrego dojrzenia i wypełnienia
ziarna grochu oraz u jęczmienia szlachetnego — specjalnie
hodowanych w kierunku cech browarnianych
obniża się do 20% i mniej.
Grubość łuski czyli plewki, zrośniętej u jęczmieniom
nie nagich, nie orkiszowych ze skórką — zależy
od odmiany i od warunków wzrostu oraz
stopnia dojrzenia. Mierzy się ją „na oko“ według
grubości zmarszczek poprzecznych na stronie
brzusznej, co przy pewnej wprawie nie przedstawia
wielkich trudności. Dokładniej można zmierzyć
grubość łuski albo w mm na przekroju, lub też w
procentach w stosunku do ciężaru całego ziarna
specjalnymi metodami laboratoryjnymi, tak jak
się to robi i dla owsa. – ,

Grejpfrut cena

Ceny owoców egzotycznych na rynku krajowym są bardzo wysokie. Wyjątkowo drogi jest grejpfrut turecki. W przypadku ziarna zboża, o dużym % łuski w stosunku do ciężaru ziarna sądzić można z fałdy — podłużnej na stronie
grzbietowej ziarna, przebiegającej przez sam jej
środek. Jeżeli zaznacza się wyraźnie, to % jest
duży; bywa to u jęczmieniom mniej szlachetnych i
gorzej wypełnionych, zasuszonych podczas dojrzewania
i na ziarnkach pośledniejszych.
Dla celów pastewnych uprawiane są odmiany
wielorzędowe. Z ozimych wielorzędowych uprawiane
są u nas, za zachodzie i w środku Państwa
w małych stosunkowo ilościach: 2 krajowe
i zagraniczny. Odmiany wielorzędowe jare krajowe też są stosunkowo
nieliczne. Są to : Sobieszyński 4-ro rzędowy,
Wanda — oba o ziarnie żółtym, niewielkim
i o ziarnie dość dużym, pękatym.

Z zagranicznych
na zachodzie dość rozpowszechnione
są: Heinego 4-ro rzędowy i
oba o średnim ziarnie żółtym i grubej łusce.
Odmiany dwurzędowe, browarne są dość liczne,
tak krajowe, jak i zagraniczne. Dawniej na pierwszym
miejscu bywała Hanna — obecnie mamy szereg
odmian pochodnych. Są to: Antoniński Browarny,
Hanna z Goli, Hanna , Hanna
Hildebranda,Skrzeszowicki, Kazimierski,
Szalejewski Browarny, Teresa odmiany w zupełności
zastępują Hannę Czechosłowacką, poza
tym są jeszcze Elka Hildebranda, Puławski Browarny,
i Danubia. Z odmian zagranicznych
uprawiana jest, choć coraz mniej, Hanna
Proskowetza, Danubia Ackermana, Hado z Erflingen,
Isaria Ackermanna, Złoty, Zwycięzca
Syalóf.

Związek producentów

Związek producentów jęczmienia browarnego i sorgo ogłosił, że jest ogłoszenie kupię sorgo dobrej jakości.
Pomaga swym członkom zakładać pólka doświadczalne
i wybierać właściwą odmianę.
Członkowie Związku sieją odmiany dające w lokalnych
warunkach najlepszy materiał browarny.
Zawartość wody w ziarnie jęczmienia — zależy
od warunków wzrostu, dojrzewania i przechowania.
Jęczmieniom, o ile nie pochodzą z okolic wilgotnych,
z lat wilgotnych, nie miewają dużego
% wody, szczególnie dobre browarniane. Ponieważ
jednak jęczmieniom browarne są bardzo żywotne,
mogą same wodę wytworzyć z wewnętrznych
zapasów.