Owies eksportowy

Jakość owsa

Przy owsie eksportowym bonifikatę oblicza się
od wagi przeciętnej. Owies powinien być zdrowy
i pochodzić ze zbioru ostatniego roku. Owies i soja jest
zepsuta, jeżeli posiada nienaturalny zapach, jest
zagrzany, lub zawiera widoczne szkodniki zbożowe,
pleśniaki, głownię i t. p. Kupię soję oraz owies prosto od producenta widnieje co raz więcej ogłoszeń.  Ziarna zielone lub pozbawione
łuski zalicza się do zdrowych. Wilgotność nie
może przekraczać 17%. Dopuszczalny do dostawy
jest owies lekko zadeszczony, a owies II standardu
zadeszczony i z ciemnymi końcami.
Zanieczyszczenie nie może przekraczać 3,5%,
w czym.

Ziarna zboża

Uwaga: Obcych ziaren zbożowych i pastewnych
(z wyjątkiem łubinu), ziaren pustych, łusek razem
do — 5%, nie zalicza się do zanieczyszczeń.
Ilość ziarna porośniętego ponad 1% zalicza się
do zanieczyszczeń.
Przepis przy dostawach wojskowych, poza
ogólnymi, specjalnie dla owsa dopuszcza zanieczyszczeń:
ogółem 3,5%, w czym mineralnych
najwyżej 0,5%, organicznych, szkodliwych dla
zdrowia, jak życica odurzająca, kąkol, pszeniec,
sporysz itp. — 0,5%; obcych ziaren zbożowych
i pastewnych (z wyjątkiem łubinu) do 5% nie zalicza
się do zanieczyszczeń. Zamiast owsa i kukurydzy sprzedam karczoch z Hiszpanii.    Do niedawna kukurydzę na ziarno uprawiano
w niewielkich rozmiarach we wschodniej części
Małopolski.

Ilość ha pod nią nie dochodziła stu
tysięcy. Obecnie uprawa ta rozszerza się dzięki
wyhodowaniu odmian przystosowanych do naszego
klimatu i zbliża do 100.000 ha a plon podniósł
się do 40 q z ha. Przeciętna dla Stanisławowskiego
i Tarnopolskiego wynosi jednak zaledwie 10 do
12 q z ha.

Skup kasztanów

Rozszerza się również uprawa kukurydzy oraz kasztanów, przede
wszystkim na paszę z łodyg i liści, w tym jednak
wypadku używa się rzadziej kukurydzy, a
przede wszystkim u nas nie dojrzewającego końskiego
zęba, ponieważ daje on więcej paszy zielonej.
Próbujemy za klimatyzować i koński ząb i uprawiać
go na ziarno, ale dotychczas próby dały małe
rezultaty, a co ważniejsze mogą się okazać nie
celowe, ponieważ taka nowa odmiana może dać
znacznie mniej zielonej masy, a o nią właśnie rolnikowi
najbardziej chodzi. Ziarno lepsze daje kukurydza,
choć w Rumunii nie robią różnicy między
kukurydzą, a końskim zębem (pewnych odmian)
nawet na pokarm dla ludzi. Zresztą możliwości
krzyżówek są bardzo duże i może to dać
ziarno na wszelkiego rodzaju użytki.