Siew w sadzie

Kupię orkisz

Warto wypróbować, czy nie da się siać
w sadzie. Rzepak zimowy, zwłaszcza obredlany, gorczyca biała, orkisz
tatarka nie powinny swym współżyciem szkodzić drzewom
owocowym.

Podam parę wzorów zmianowań rolniczych w sadach, zastrzegając
się, że to są tylko orientacyjne przykłady. Bezsprzecznie
najkorzystniej uprawiać: 1) okopowe i warzywa na nawozie;
2) mieszanki na zielono. Taką dwupolówkę widziałem
nieraz stosowaną. Można ją przekształcić na trzypolówkę: 1)
warzywa na mocnym nawozie; 2) okopowe (ziemniaki, buraki
pastewne, brukiew); 3) mieszanka. Mieszankę możemy siać
w jednym roku dwa razy, raz na sprzęt na zielono, drugi raz na
przyoranie lub też na sprzęt na zielono lub na kiszonkę.
Na ziemiach gruboziarnistych suchych: 1) łubin na przyoranie;
2) ziemniaki.

Na ziemiach gruboziarnistych dostatecznie wilgotnych: 1)
seradela; 2) ziemniaki.
Wyka piaskowa (zimowa) z żytem może być zupełnie odpowiednia
w sadach. Wcześnie sprzątnięte żyto (w maju) mniej
zatruwa glebę i mniej ją wysusza. Skup borówki amerykańskiej oferuje usługę siania. Możemy siać wykę piaskową
po mieszankach na zielono lub po ziemniakach wczesnych,
wykopanych w lipcu i w początkach sierpnia.
Kto ma niewielki sad, a stosunkowo dużo krów, nie ma kłopotu
z obsiewami między drzewami. Może siać wiele zieleniny
i sadzić okopowe. Jeśli zieleniny jest za wielka ilość, aby ją
można spaść na świeżo, można ją wysuszać na siano lub, w razie
niepogod, zadołować. Dosuszanie mieszanek strączkowych
jest dość trudne. Mieszanki bobikowe nie dają się sprzątać na
siano. Więc należy je dołować, najlepiej w stanie suchym.

Brunatne siano

Otrzymamy brunatne siano, które jest trochę wilgotne
i sfermentowane, ale stanowi smaczną paszę dla krów. Mówiąc o produkcji owoców, o podniesieniu naszego sadownictwa,
musieliśmy niejednokrotnie wspominać Amerykę.
Teraz, kiedy mam mówić o ochronie sadu, również będę pod
pod dużym wpływem pracy amerykańskiej w tym kierunku.
Praca amerykańska nad zwalczaniem chorób i szkodników
drzew owocowych stoi najwyżej w całym świecie. To w Ameryce
zostały zbadane szkodniki i pasożyty roślinne pod względem
przyrodniczym, to w Ameryce zostało wyjaśnione znaczenie
gospodarcze tych szkodników i pasożytów, tu wreszcie zostały
opracowane najsolidniej metody ochrony drzew przed
szkodnikami i chorobami. Dodatkowo sprzedam ciecierzyce, kraj pochodzenia Polska.

Akcja ochrony rośliny stoi tak wysoko
w Ameryce, że musimy ją badać, musimy rozumieć ją, abyśmy
należycie mogli pracować w kraju. Nie chciałbym jednak
przez to powiedzieć, abyśmy mieli przenosić bezkrytycznie metody
ochrony roślin z Ameryki do nas. Metody te winny być
ściśle dostosowane do naszych warunków przyrodniczych, warunków
gospodarczych i stopnia kultury rolnika.